Månadens märke

Månadens märke i september är TOOY